Now Reading
Smartphones: Πότε μιλάμε για εξάρτηση και πώς αντιμετωπίζεται;

Smartphones: Πότε μιλάμε για εξάρτηση και πώς αντιμετωπίζεται;

Τα smartphones είναι δημοφιλείς συσκευές, οι οποίες περιλαμβάνουν μια σειρά από χαρακτηριστικά και εφαρμογές, όπως παιχνίδια και πρόσβαση στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα, σε μηνύματα ή σε βίντεο. Οι λόγοι για τους οποίους τα άτομα τα χρησιμοποιούν είναι πολλοί – όπως, για παράδειγμα, αυτές οι συσκευές προάγουν την επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους, καθώς και την ανταλλαγή e-mail, φωτογραφιών κ.τ.λ.

Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center (2015), το 65% των ατόμων αναφέρει ότι τα smartphones τους δίνουν τη δυνατότητα να παραμένουν σε επαφή με άτομα για τα οποία ενδιαφέρονται, το 69% των ατόμων διατείνεται ότι τα smartphones βοηθούν στην οργάνωση και στο σχεδιασμό της καθημερινής τους ζωής και το 67% των ατόμων ισχυρίζεται ότι τα smartphones τους δίνουν την ευκαιρία να είναι παραγωγικά όταν κάνουν άλλα πράγματα (π.χ. όταν περιμένουν στην κίνηση). Πότε, όμως, η χρήση των κινητών τηλεφώνων είναι υπερβολική, ώστε να μιλάμε για εξάρτηση από τα smartphones;

Στο άρθρο με τίτλο “Study of smartphone addiction: Prevalence, pattern of use, and personality dimensions among medical students from rural region of central India”, που δημοσιεύτηκε το 2018 στο επιστημονικό περιοδικό Open Journal of Psychiatry & Allied Sciences, αναφέρεται μια σειρά από κριτήρια /δείκτες που καθορίζουν την εξάρτηση από τα “έξυπνα” κινητά τηλέφωνα. Κάποια από τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

 • Η συνεχής ενασχόληση με το smartphone, με αποτέλεσμα η συσκευή να χρησιμοποιείται όλη μέρα
 • Η ανοχή, δηλαδή η ολοένα και αυξανόμενη χρήση της συσκευής για την επίτευξη ικανοποίησης
 • Η στέρηση, δηλαδή η έκφραση δυσφορικής διάθεσης, άγχους και ευερεθιστότητας μετά από ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν χρησιμοποιείται η συσκευή
 • Η χρήση του smartphone για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που έχει ορίσει το άτομο
 • Οι αποτυχημένες προσπάθειες για μείωση ή ολοκληρωτικό περιορισμό της χρήσης του smartphone
 • Η χρήση της συσκευής για την αποφυγή ή την ανακούφιση δυσφορικής διάθεσης
 • Η απώλεια ενδιαφερόντων ή χόμπι, λόγω της χρήσης του smartphone
 • Η εξαπάτηση μελών της οικογένειας, θεραπευτών και άλλων ατόμων σχετικά με τον πραγματικό χρόνο που αφιερώνεται στη χρήση του smartphone
 • Η υπερβολική χρήση, που οδηγεί σε επαναλαμβανόμενα ή σε επίμονα ψυχολογικά και φυσιολογικά προβλήματα
 • Η χρήση σε επικίνδυνες καταστάσεις, όπως κατά την οδήγηση
 • Η χρήση που έχει ως αποτέλεσμα επιβλαβείς συνέπειες στις κοινωνικές σχέσεις, στην σχολική ή εργασιακή επίδοση

Τα άτομα που αισθάνονται ότι αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στο κινητό τους τηλέφωνο μπορούν, σε αρχικό επίπεδο, να τροποποιήσουν τη χρήση του. Μπορούν, με άλλα λόγια, να σχεδιάσουν να το χρησιμοποιούν για συγκεκριμένες περιόδους μέσα στη μέρα, να δοκιμάσουν να το απενεργοποιήσουν – π.χ. όταν οδηγούν, όταν κοιμούνται ή όταν τρώνε -, να αντικαταστήσουν την χρήση του με πιο υγιείς συνήθειες – π.χ. με το διάβασμα ενός βιβλίου – και να περιορίσουν το συνεχή έλεγχό του. Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιο εξειδικευμένο θεραπευτή, ο οποίος θα τους βοηθήσει να βρουν για ποιους λόγους οδηγούνται στην κατάχρηση του κινητού, αλλά και να μάθουν πιο υγιείς τρόπους διαχείρισης των αρνητικών συναισθημάτων, που ενδεχομένως τροφοδοτούν τη χρήση του smartphone.

See Also

Βιβλιογραφία:
Jain, P. et al. (2018). Study of smartphone addiction: prevalence, pattern of use, and personality dimensions among medical students from rural region of central India. Open Journal of Psychiatry & Allied Sciences, 10(2), 132-138. doi: 10.5958/2394-2061.2019.00029.6
Beison, A. &  Rademacher, D.J. (2017). Relationship between family history of alcohol addiction, parents’ education level, and smartphone problem use scale scores. J Behav Addict., 6(1), 84-91. doi: 10.1556/2006.6.2017.016.
Demirci, K. et al. (2015). Relationship of smartphone use severity with sleep quality, depression, and anxiety in university students. J Behav Addict., 4(2), 85-92. doi: 10.1556/2006.4.2015.010.
 Smith, M., Robinson, L. & Segal, J. (2019). Smartphone Addiction. Retrieved from https://www.helpguide.org/articles/addictions/smartphone-addiction.htm

Photo Credits: Ragnar Schmuck (για την Zeit Online)

View Comments (0)
Scroll To Top